Uudiskiri 06/2017

Uudiskirjas käsitleme pikemalt paljusid ettevõtjaid puudutavat grupisiseste laenude maksustamise teemat. Samuti tutvustame järgmisel aastal jõustuvaid maksumuudatusi ettevõtete sõidukite maksustamisel ning tervise- ja spordikulutuste maksuvabastust.

 

 

Grupisiseste laenude võimalik maksustamine on saanud reaalsuseks

Riigikogu võttis jaanipäeva eel vastu tulumaksuseaduse muudatused, mis mõjutavad otseselt ema- ja tütarettevõtete vahelisi laenutehinguid ning nende maksustamist.

Grupisiseste tehingute maksustamise reeglid ja tingimused muutusid ettevõtjatele soodsamaks, kuid siiski on laenude puhul jäänud üles potentsiaalne maksustamise risk. Seetõttu soovitame kõigil ettevõtjatel enda grupisisesed tehingud läbi analüüsida ning vajadusel neid muuta.

Riigikogu poolt vastu võetud seadusemuudatuse eesmärgiks on vältida ja vähendada maksudest kõrvale hoidumist ning Maksu- ja Tolliamet on saanud õiguse maksustada tulumaksuga aktsionärile, osanikule või liikmele antud laenu, kui laenusuhte asjaoludest on selge, et tegemist on varjatud kasumieraldisega. Tulumaksuseaduse muudatused ei puuduta kõiki ettevõtjaid, kuid soovitame siiski grupisiseseid laenusid analüüsida ja hinnata nende tegelikku olemust.

Grupisiseste laenude puhul soovitame rõhutada järgnevaid olulisi asjaolusid:  

  • Tehingu tegelik sisu – grupisiseste laenutehingute vormist ja sisust peab nähtuma, et tegemist on laenutehinguga, mitte varjatud kasumi väljaviimisega riigist. Maksuhalduril on võimalik tehing ümber hinnata, kui selgub, et laenutehingu varjus on riigist kapitali välja viidud, mis omakorda toob kaasa maksustamise;
  • Laenu olemus – laenu käsitlus tulumaksuseaduse mõistes on oluliselt laiem ning sinna alla kuuluvad ka emaettevõtte poolt võetud laenude kompenseerimine ja hüvitamine tütarettevõtte poolt ning teised sarnase sisuga majandustehingud. Kõigi sarnase tehingute puhul tuleb lähtuda laenutehingute regulatsioonist ning seal sätestatud kohustustest ja piirangutest;
  • Tõendamiskoormus ettevõtjal – muudatusega kaasneb ettevõtjal kohustus tõendada laenusuhte tegelikku olemust, kui laenusuhte pikkus on üle 48 kuu. See tähendab, et laenud, mis on antud pikemaks ajaks kui kaks aastat, toovad kaasa kohustuse tõendada nende olemust ja sisu maksuhaldurile. Olulisteks hindamiskriteeriumiteks on laenusaaja tegelik võime ning tahe laenu tagasi maksta;
  • Deklareerimise kohustus – laenud, mis antakse alates 01.07.2017 või laenusuhted, mida on oluliselt täiendatud alates 01.07.2017, tuleb deklareerida maksuhaldurile järgmise aasta jaanuarikuu deklaratsioonil ehk hiljemalt 10.02.2018. Maksu- ja Tolliamet hakkab koguma täiendavat infot grupisiseste laenude kohta. Deklareerimiskohustus saab olema kvartaalne ning iseenesest ei too kaasa koheselt tulumaksu tasumise kohustust. Deklareerimiskohustus ei laiene laenudele, mis on antud enne 1. juulit 2017 ning nende maksustamisel lähtutakse seni kehtinud seadusest ja põhimõtetest.

Kokkuvõttes võib öelda, et tegemist on olulise ja paljusid ettevõtjaid puudutava seadusemuudatusega.

 


Sõiduautode maksustamine muutub

Järgmine aasta toob kaasa olulised muudatused sõiduautode maksustamises, sest kaovad sõidupäevikud ning maksustamine hakkab toimuma kilovatipõhiselt.

Uue süsteemi kohaselt hakatakse erisoodustusmaksu tasuma sõiduauto kilovattide järgi ning ettevõtte autoga läbitud kilomeetrid ei ole enam olulised. Kuni 5 aasta vanused sõidukid peavad hakkama tasuma erisoodustusmaksu 1,96 eurot kilovati pealt ning vanemad sõidukite maksumäär on 1,47 eurot kilovati kohta.

Enam ei ole oluline, kui palju sõidukiga sõidetakse, vaid selle võimsus, mis peaks tagama võrdse kohtlemise ning parema kontrolli.

Sõiduauto kasutamisel ainult töösõitudeks, tuleb teha teavitus Maanteeametile, mis peaks tagama kontrolli sõiduki kasutamise iseloomu üle.

 


Tervise- ja spordikulutuste maksuvabastus jõustub uuest aastast

Tulumaksuseaduse muudatus võimaldab uuest aastast teha maksuvabalt kulutusi töötajate tervisesse. Järgmisest aastast antakse tööandjal võimalus kompenseerida töötaja tervisega seotud kulutused 100 euro ulatuses ühes kvartalis, ilma et nendelt tuleks tasuda erisoodustusmakse.

Seega on tööandjal võimalik aastas kompenseerida töötaja tervisega seotud kulutusi 400 euro ulatuses.

Maksuvabastuse saamiseks peab tööandja võimaldama kompenseerimist kõigile töötajatele võrdsetel alustel.

Kulutused, mis ühes kvartalis ületavad piirmäära, tuleb jätkuvalt maksustada tulu- ja sotsiaalmaksuga.

 


Best Lawyers tunnustas Mariana Hagströmi

Tuntud õigusalaseid ekspertarvamusi jagav rahvusvaheline väljaanne Best Lawyers tunnustas oma 2017–2018 väljaandes advokaadibüroo TEDER partnerit Mariana Hagströmi mitmes valdkonnas: ühinemiste ja ülevõtmiste ning ühingu juhtimisega seonduvas õigusnõustamises. Samuti pälvis Mariana Hagström tunnustuse energeetika ja taastuva energia õiguse valdkonnas.

Vaata lisaks: https://www.bestlawyers.com/current-edition/Estonia


Küsimuste korral uudiskirjas käsitletud teemade kohta võta ühendust mariana@tederlaw.ee või info@tederlaw.ee.

 

MARIANA HAGSTRÖM
Partner

mariana@tederlaw.ee
+372 663 1700

 

JANUS PAURMAN
Maksuvaldkonna jurist

janus@tederlaw.ee
+372 663 1700

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga