Rubriik: UUDISED

TEDER ADVOKAADIBÜROO UUDISED

2016. a november Riigikohtu lahendid


2016. a novembri kinnisvaraga seotud Riigikohtu lahenditest tõstame esile neli lahendit, mis käsitlevad 1) erateele sundvalduse seadmist, 2) kohaliku omavalitsuse õigust tühistada planeering ning kohustust planeeringu menetlemiseks mõistliku aja jooksul 3) ebamõistlikku viivist tarbijaga sõlmitava eluruumi üürilepingu puhul, 4) parkimiskorra kindlaksmääramist kaasomanike vahel.

Loe edasi

2016. a maksu uudiskiri

Meie maksualases uudiskirjas oleme toonud välja olulisemad muudatused, mis Eesti majandust ning maksusüsteemi ees ootavad.

Tutvustame plaanitavat dividendimaksustamise süsteemi, mis peaks hakkama kehtima ülejärgmisest aastast ning mis võimaldab dividende jaotada 14% maksumääraga.

Loe edasi

Partnerid Marko Pikani ja Mariana Hagström esindasid edukalt Eesti juhtivat piimatööstusettevõtet kohtuvaidluses

Advokaadibüroo TEDER partnerid Marko Pikani ja Mariana Hagström esindasid edukalt Eesti juhtivat piimatööstusettevõtet kohtuvaidluses. Piimatootja nõudis müüdud piima eest hinnavahe hüvitamist märkimisväärses summas ning esimese astme kohus rahuldas nõude täies ulatuses. Kohtuvaidlusest pärast Maakohtu lahendit kirjutas pikemalt ka Äripäev. Pärast Maakohtu lahendit võttis TEDER kohtuasja üle ning kaebas otsuse edukalt edasi. Suvel rahuldas Tartu Ringkonnakohus apellatsioonkaebuse täies ulatuses, tühistas esimese astme kohtu lahendi jättes piimatootja nõude rahuldamata ning kõik menetluskulud piimatootja kanda. Riigikohus piimatootja kassatsioonkaebust enam menetlusse ei võtnud ning vaidlus lõppes meie kliendile edukalt. Vaidluses kirjaliku lepingu muutmise kehtivuse üle jäi jõusse Ringkonnakohtu seisukoht, et isegi kui leping näeb ette selle muutmise üksnes kirjalikus vormis, saab lugeda müüja poolt arvete esitamist lepingus kokkulepitust teistsuguse müügihinnaga lepingu muutmisega nõustumisena ja eraldi kokkulepet kirjaliku nõustumise kohta sõlmida ei ole vaja.

Advokaadibüroo TEDER nõustas Euroopa Maja müüki


Advokaadibüroo TEDER nõustas Euroopa Maja müüki.

Hoone asub Tallinna linnasüdames aadressil Rävala pst 4 ja selle rentnikeks on Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi esindused, auditifirma EY, mitmed advokaadibürood, Magnum Grupp ja teised tuntud ettevõtted. Loe edasi

2016. a juuli-oktoober Riigikohtu lahendid


Olulised küsimused detailplaneeringu, ehitusloa ja kasutusloa menetlustes tuulepargi ehitamise näitel. Mürareostus, tuulegeneraatori keskkonnamõjud, kavandamisel oleva üldplaneeringu arvestamine detailplaneeringu menetluses. Arhitektuurikonkurssi tulemuse vaidlustamine. Korteriühistute koosolekute pidamise kord. Kaasomaniku kohustus hüvitada teise kaasomaniku poolt tehtud vajalikud kulutused.

 

Loe edasi

Büroo partner Marko Pikani esines riigihangete konverentsil

Büroo partner Marko Pikani esines 3. novembril riigihangete konverentsil – VÕIMALUSED JA VÄLJAKUTSED 2017 (http://addenda.ee/riigihangete-konverents-voimalused-ja-valjakutsed-2017). Ettekanne puudutas pakkumustega seonduvaid olulisemaid küsimusi EL direktiivide, uue seaduse eelnõu ja Euroopa ning Eesti kohtute senise praktika valguses.

Kui Sul tekkis küsimusi, võta ühendust marko@tederlaw.ee.

Vaata ka meie kodulehelt riigihangetega seotud teenuste pakkumist: https://tederlaw.ee/et/teenuste-paketid/hangetega-seonduv-noustamine/