Nõustame kliente igapäevases majandustegevuses ning tehingutes. Anname praktilist nõu seaduse kohaldamist, järelevalvet ja nende praktikat puudutavates küsimustes, sealhulgas konkurentsiõiguse, tarbijakaitse, krediidi-, intellektuaalomandi, meditsiini ja tervishoiu ning ehitus ja kinnisvara valdkondades.

Meie teenuste hulka kuuluvad:

 • Ühingu juhtimisega seonduv nõustamine – juhatuse otsused, koosolekute läbiviimine, protokollimine, ühingu alusdokumentides muudatuste koostamine, ühingu lepingute vormistamine, organite vastutus ja riskide hindamine.
 • Rahastamine – kapitaliseerimine, laenud sh konverteeritavad laenud, võlakirjad ja emissioonide läbiviimine.
 • Kooskõlastused – avaliku halduse taotlused ja load, vajadusel nõuete menetlemine.
 • Krediidi- ja finantseerimisasutuste nõustamine – fondivalitseja ning  muude krediidi- ja finantseerimisasutuste tegevuslubade taotlemise protsessi nõustamine ja dokumentide koostamine, igapäeva õigusnõustamine, fondide moodustamine.
 • Intellektuaalomand – kaitse, lubamatu kasutamisega seonduvate nõuete menetlemine, IO müügi ja ülemineku lepingud, litsentsid, kaubamärgid, domeeninimed, disainikaitse.
 • Varahaldus ning toimingud – teenuse- ja rendilepingud, hotellide ja majutusasutuste opereerimine, nõuete haldamine.
 • Töösuhted – töölepingud, eellepingud, vaidluste lahendamine, optsioonid ja optsiooniprogrammide planeerimine.
 • Avalikud enampakkumised – haldamine, osaleja esindamine, nõuete haldamine, vaidlustustes esindus.
 • Andmekaitse – töösuhetes, järelvalve menetlustes, kliendi andmete kaitse programmid.
 • E-residentsus – taotlemine, ettevõtte asutamine, juhtimisstruktuur, maksuküsimused.
 • Kindlustus – seaduse kohaldamise alane nõustamine,  kindlustusettevõtete asutamine, nõuded kindlustusjuhtumites ja nõuete haldamine.
 • Riigiasutused, mittetulundusühingud ja sihtasutused – seaduse kohaldamisega seonduv nõustamine, finantseerimine, halduslepingud. Nõustame nii riigiasutusi kui ka nende lepingupartnereid.

Tunnustatud õigusturu ülevaateid koostav väljaanne The Legal 500 hindab kõrgelt TEDERi pädevust äriõiguse, EL ja konkurentsiõiguse valdkonnas.

Kontakt:

Partnerid Pille Pettai ja Mariana Hagström