Nõustame kliente igapäevases majandustegevuses ning tehingutes. Anname praktilist nõu seaduse kohaldamist, järelevalvet ja nende praktikat puudutavates küsimustes, sealhulgas konkurentsiõiguse, tarbijakaitse, krediidi-, intellektuaalomandi, meditsiini ja tervishoiu ning ehitus ja kinnisvara valdkondades.

Meie teenuste hulka kuuluvad:

 • Ühingu juhtimisega seonduv nõustamine – juhatuse otsused, koosolekute läbiviimine, protokollimine, ühingu alusdokumentides muudatuste koostamine, ühingu lepingute vormistamine, organite vastutus ja riskide hindamine.
 • Rahastamine – kapitaliseerimine, laenud sh konverteeritavad laenud, võlakirjad ja emissioonide läbiviimine.
 • Kooskõlastused – avaliku halduse taotlused ja load, vajadusel nõuete menetlemine.
 • Krediidi- ja finantseerimisasutuste nõustamine – fondivalitseja ning  muude krediidi- ja finantseerimisasutuste tegevuslubade taotlemise protsessi nõustamine ja dokumentide koostamine, igapäeva õigusnõustamine, fondide moodustamine.
 • Intellektuaalomand – kaitse, lubamatu kasutamisega seonduvate nõuete menetlemine, IO müügi ja ülemineku lepingud, litsentsid, kaubamärgid, domeeninimed, disainikaitse.
 • Varahaldus ning toimingud – teenuse- ja rendilepingud, hotellide ja majutusasutuste opereerimine, nõuete haldamine.
 • Töösuhted – töölepingud, eellepingud, vaidluste lahendamine, optsioonid ja optsiooniprogrammide planeerimine.
 • Avalikud enampakkumised – haldamine, osaleja esindamine, nõuete haldamine, vaidlustustes esindus.
 • Andmekaitse – töösuhetes, järelvalve menetlustes, kliendi andmete kaitse programmid.
 • E-residentsus – taotlemine, ettevõtte asutamine, juhtimisstruktuur, maksuküsimused.
 • Kindlustus – seaduse kohaldamise alane nõustamine,  kindlustusettevõtete asutamine, nõuded kindlustusjuhtumites ja nõuete haldamine.
 • Riigiasutused, mittetulundusühingud ja sihtasutused – seaduse kohaldamisega seonduv nõustamine, finantseerimine, halduslepingud. Nõustame nii riigiasutusi kui ka nende lepingupartnereid.

Tunnustatud õigusturu ülevaateid koostav väljaanne The Legal 500 hindab kõrgelt TEDERi pädevust äriõiguse, EL ja konkurentsiõiguse valdkonnas.