Meie büroo vaidluste lahendamise meeskond koosneb erinevate põlvkondade kogenud kohtuvaidluste spetsialistidest, mis võimaldab koondada laialdased teadmised kliendi huvide kaitseks.

Kohtuvaidluste meeskonnal on üle 30 aasta kombineeritud kogemust, sealhulgas märgilise tähtsusega kaasuste lahendamisel.

Meie meeskond väärtustab lisaks parimale tulemusele ja sügavatele õigusalastele teadmistele ka kliendi ootusi mõistlikele kulutustele vaidluse lahendamisel, arvestades nõude suurust ja taotletavat tulemit. Kliendi soovil arvestame protsessi iga etappi või pakume teenust fikseeritud hinnaga (vaata ka meie väikeste nõuete menetlemise paketti). Anname kliendile menetluse ajal pidevalt tagasisidet kulude, menetluse käigu ja võimalike riskide osas.

Meie teenuste hulka kuuluvad:

  • Esindus tsiviilkohtumentluses.
  • Esindus halduskohtumenetluses (kaasaarvatud esindamine riigihanke vaidlustes vaidlustuskomisjonis).
  • Esindus vahekohtumentluses.
  • Vaidluste kohtueelne ja-väline menetlus, sh kompromiss läbirääkimised.
  • Maksujõuetus ja pankrotimenetlus.
  • Töövaidlused.
  • Väärteomenetlus.
  • Kaitse majandus- ja ametialaste süütegudes.

Tunnustatud õigusturu ülevaateid koostav väljaanne The Legal 500 hindab kõrgelt TEDERi pädevust vaidluste lahendamise valdkonnas.

Kontakt:

Partnerid Marko Pikani ja Indrek Teder