Me nõustame kliente tehingute läbiviimisel alates tehingu planeerimisest (juriidiline audit, juhtimisstruktuuride optimeerimine vastavalt planeeritavale tehingu struktuurile ja osalustele), tehingu struktuuri valikul ja ettevalmistamisel (tehingute struktuuri paika panemine kliendiga arvestades omanike või omandajate eesmärke, tehingu hinda ja kaasnevaid riske, tuleviku kapitalivajadust, aja limiiti, rahvusvahelisust  jne), läbiviimisel (tehingu dokumentide ettevalmistamine, osalemine läbirääkimistel, nõustamisel) ning tehingujärgsetes toimingutes (töö- ja töövõtulepingute sõlmimine ja lõpetamine, registrikanded, kirjavahetus partneritega, osanikevahelised lepingud, tegevuse restruktureerimine).

Meie eesmärgiks on tehingute läbiviimine, muutes selle keerulise protsessi kliendile võimalikult sujuvaks ja mõistetavaks ning optimeerime riskid saavutamaks tehinguga taotletavad eesmärgid.

Meie meeskond koosneb erinevate valdkondade tehingu spetsialistidest:

  • Kinnisvara – müügi- ja tagasirenditehingud, finantseerimine, tagatiskokkulepped.
  • Start-up-id – sealhulgas laenude struktureerimine ja rahastusvoorude planeerimine.
  • Ettevõtte müük – tehinguline ettevõtte- või selle osa ülemineku nõustamine, maksuküsimused ning riskide haldamine.
  • Tehingud osalustega – juriidiline audit (nii ostja kui müüja poolel), finantseerimine, osaluse omandamise ja osanikevahelised lepingud.
  • Koondumisest teavitamine ja konkurentsiküsimused.
  • Tehingud meditsiini valdkonnas, sealhulgas meditsiiniasutuste kinnisvaraga.
  • Lahutused ning vara jagamised abikaasade vahel.
  • Avaliku ja erasektori koostööprojektid (PPP) – nõustame tehingu ettevalmistamisel ja dokumentide koostamisel, osaleme kogu protsessi läbirääkimistel ning valmistame ette hanke jm dokumendid.

Tunnustatud õigusturu ülevaateid koostav väljaanne The Legal 500 hindab kõrgelt TEDERi pädevust tehingute nõustamise valdkonnas.