Me mõistame tehnoloogiaettevõtte elutsüklit. Juba ettevõtte asutamisel on õigus- ja äriotsused tihedalt seotud ning mistahes vale otsus võib mõjutada ettevõtte tulevikku nii investorite kaasamisel kui ettevõtte arendamisel.

Me väärtustame tehnoloogiasektori teadmisi ja praktilist kogemust ning nõustame kliente järgmistes valdkondades:

  • Start-up-id – nõustame kliente alates idee tasandist, kus asutajatel ei ole ole veel ettevõtet loodud kuni rahastuvoorude planeerimise ja läbiviimiseni; aitame koostada asutajate lepinguid (founders agreement), planeerida intellektuaalse omandiga seotud õiguste üleminekud ja omandisuhteid, nõustame teenuse osutamise lepingute sõlmimisel ja optsiooniprogrammide planeerimisel ja läbiviimisel.
  • Intellektuaalomandi kaitse – kaubamärgid, domeenid, disaini kaitse, andmebaaside kaitse, litsentseerimine, intellektuaalomandi ülemineku lepingud, nõuete haldamine.
  • Veebilahenduste ning tarkvara arendamine – planeerimisest kuni lepinguteni teenusepakkujatega, privaatsus, turvalisus, autoriõigused ning disainikaitse, kasutustingimuste koostamine.
  • Töölepingud ja teenusepakkujad – personali struktuurist lähtuv lepingute süsteemi planeerimine ja optimeerimine.
  • Finantseerimine – laenude struktuuri planeerimine, stardi- ja riskikapitali kaasamine.