Advokaadibüroo TEDER nõustab tervishoiuteenuse pakkujaid nii tervishoiuteenuse osutaja tegevust puudutvate seaduste ja juhiste kohaldamisel, juhiste juurutamisel asutuse siseselt kuni erameditsiiniasutuste asutamiseni.

Oleme Eesti Patsientide Liidu koostööpartner ning nõustame liidu liikmeid nii igapäevategevustes kui vaidluste lahendamisel.

Meie teenuste hulka kuuluvad:

  • Nõustamine erameditsiiniasutuste rajamisel ja opereerimisel – kliinikud, apteegid, meditsiiniasutuste rendilepingud, nõustame seadusega kooskõla ja järelevalve küsimustes ning menetlustes.
  • Seaduse kohaldamisega seonduv nõustamine – reklaam, load ning nõuded, compliance programmid ja juurutamine.
  • Patsiendid – nõustame patsiendi põhiõiguste küsimustest kuni vaidluste lahendamiseni.